N’OLUR N’OLMAZ SİGORTASI

               N’olur N’olmaz Sigortası ile başınıza gelebilecek her türlü kazaya karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına alabilir. Kaza geçirmeniz halinde toplu tazminat alarak hayatınıza devam edebilirsiniz.

               N’olur N’olmaz Sigortanızı yaptırın, çocuğunuzun eğitimi yarım kalmasın, ailenizin düzeni bozulmasın. Evde, trafikte, iş yerinde, sokakta, seyahatte her an, her yerde başınıza ciddi bir kaza gelebilir. Trafik kazasından zehirli böcek sokmasına, kesik, yanık, kırık, çıkıktan elektrik çarpmasına kadar beklenmeyen bir olay sonucu yaralanabilir, sürekli sakat kalabilir veya hayatınızı kaybedebilirsiniz.   N’olmaz? N’olur N’olmaz Sigortası sayesinde başınıza bir kaza geldiğinde tedavi masraflarınız teminatınız dahilinde karşılanır ya da kalıcı sakatlık, ölüm durumunda toplu tazminat ödenir.

Konut ve kasko poliçeniz yok ise asistanlı paketi tercih ediniz.

ASİSTANSIZ YILLIK PRİM ASİSTANLI(konut/kasko) YILLIK PRİM ALACAĞINIZ TAZMİNAT (ÖLÜM ya da SAKATLIK) TEDAVİ TEMİNATI
132 TL 160 TL 100.000 TL 3.000 TL
300 TL 325 TL 250.000 TL 5.000 TL

Avantajlı Diş Paketi
• Ücretsiz diş hekimi muayenesi**
• Ücretsiz alt-üst çene diş taşı temizliği (detertraj)**

ARAÇ/ YOL YARDIM HİZMETLERİ

Aracın Çekilmesi (Kaza durumunda) Yılda 2 defa (En yakın servise kadar)
Aracın Çekilmesi (Arıza durumunda) Yılda 1 defa (En yakın servise kadar)
Aracın Kurtarılması Yılda 2 defa
Oto Kapı Kilit Hizmeti İşçilik ve Yol Sınırsız (Diğer masraflar sigortalıya ait)
Lastik Değişim Hizmeti En yakın akaryakıt istasyonuna kadar
Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi En yakın akaryakıt istasyonuna kadar

Arıza durumunda, poliçe başlangıç tarihinden ilk 3 gün sonrası çekici hizmeti verilir.

Arıza durumunda 15 yaş üzeri araçlara hizmet verilmeyecektir.

KONUT YARDIM HİZMETLERİ

Tesisat İşleri Yılda 2 defa
Elektrik İşleri Yılda 2 defa
Cam İşleri Yılda 2 defa
Anahtar İşleri Yılda 2 defa
Konuta Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

Ferdi Kaza Sigortası

               Poliçe süreniz boyunca günün her saatinde, dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunan poliçedir.
Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir:

1-) Vefat Teminatı

Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.

2-) Sürekli Sakatlık Teminatı : Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

3-) Tedavi Masrafları : Sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat teminatının % 5’i ile sınırlıdır.

4-) Gündelik Tazminat : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Gündelik Tazminat teminatı, Vefat teminatlarının % 5’i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile azami sınırlıdır.

Ferdi kaza sigortasına göre, kaza olarak kabul edilen durumlar:

  • Aniden ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan gazların solunması
  • Yanık olayları, kasların ve sinirlerin incinmesi, kasların kopması ya da burkulması ile kırık çıkıklar
  • Böcek veya yılan sokması ile meydana gelen zehirlenme olayları
  • Kuduz yüzünden yaşamın kaybedilmesi veya köpeğin ısırması ile bedensel zarara uğranması
  • Ev ve işyerinde olan kazalarda poliçe kapasamındadır.