Dijital Güvenlik

Siber Riskler Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

     Veri koruma sigortası, kamu veya özel kuruluşların siber saldırılar yüzünden, kurumsal saygınlığın ve elektronik verilerin korunması açısından oluşan hasarlarına güvence sağlayan bir sigorta çeşitidir.

Siber Riskler neden bu kadar önemlidir?

Siber Risklerin teşkil ettiği tehdit, artık bir şirketin varlıklarına yönelik fiziksel tehditler kadar somuttur ve ciddi artçı etkilere sahiptir.
Kurumsal şirketlerin bilişim sistemlerine bağımlılığı arttıkça açıkları da aynı şekilde artmaktadır. Bilişim sistemlerine çok bağlı olan bu işletmeler herhangi bir bilgisayara gelecek zarar ve güvenlik ihlalleri ile şirket çapında ciddi mali kayıp tehlikeleriyle karşı karşıya kalırlar.

Bir işletmenin Siber Risklere maruz kalması sonrası yaşanabilecek sorunlar;

Veri Sızıntısı; Dijital veriler, şirketin sisteminden kaybolur veya sızdırılır. Bu kayıp, bir kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar, mobil cihaz veya tablet üzerinden gerçekleşebilir.

Bilgi İşlem Krizi; Bilgi işlem departmanının, bir yandan sorunla başa çıkarken diğer yandan da olağan akışında işi yönetmesi gerekmektedir. Bu bir sızıntı mı, yoksa kayıp mı, yoksa şirket hacklendi mi? Veriler nasıl çalındı veya kayboldu? Yedek sunucu yazılımına ihtiyaç var mı? vb. sorunlar ortaya çıkacaktır.

Halkla İlişkiler; Sızıntı haberleri, özellikle bu sosyal medya çağında hızla yayılmaktadır. Şirkete olan güven, olayın üzerinden saatler geçmeden azalabilir. Müşterilere verilerin çalındığı söylenmeli mi? Başka kime bilgi verilmeli?

Finansal Kriz; Finansal etkilerin uzantıları oluşmaya başlamıştır. Veri ihlalleri için düzenleyici cezalar olabilir. Şirketinizdeki sızıntı yüzünden, veri kaybı sebebiyle kendi müşterilerine tazminat ödemek zorunda kalan 3.şahıslar bu tazminatı sizden talep edebilirler. Kar kaybı da söz konusu olabilecektir.

BİREYSEL SİBER GÜVENLİK PAKET POLİÇESİ

Sigortalılarımızın söz konusu teminattan yararlanabilmesi için şirketimize en güncel e-posta adresi ile cep telefonu bilgilerini iletmiş olmaları gerekmektedir.

      Her birinden azami 10 ar adet kadar; Kredi kartı numarası, banka hesap numarası, e-posta adresi, telefon numarası, ayrıca her birinde 1 adet pasaport numarası, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve ehliyet numarası veri olarak takip edilebilinir.

Sürekli İzleme (OngoingMonitoring) – Sigortalılarımızın kendi rızaları ile izlenmesini istedikleri kişisel verilerin tümü, poliçe süresi boyunca ve 7/24 “Dark Web”ve “Deep Web” üzerinde taranarak sürekli sorgulanacaktır.

Ek Teminatlar;

1-) Kimlik Hırsızlığı:

Sigortalıya ait kimlik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından Sigortalı’ya zarar verecek şekilde dolandırıcılık amaçlı izinsiz kullanılması,

2-) Ödeme Araçlarının Çalınması ya da Hileli Kullanımı:

Sigortalının ödeme araçlarının çalınması ya da hileli kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek;

*Hukuki Danışma Çağrı Merkezi, Kimlik Hırsızlığı, Online Saygınlığa Zarar Verilmesi, Online Alışveriş Anlaşmazlıkları, Ödeme Araçlarının Çalınması ya da Hileli Kullanımı hizmetleri

3-) Kişisel Şifre Çalınması Teminatı

Bu teminat çerçevesinde sigortalılarımızın banka internet şubesi, diğer finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartları ve mobil bankacılık hesaplarına ulaşmak için kullanmakta oldukları kişisel şifrelerinin teknolojik yöntemlerle çalınması

TİCARİ SİBER GÜVENLİK PAKET POLİÇESİ

“ Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi” ile sigortalılarımızın bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

“Veri Koruma Hasarı” teminatı kapsamında sigortalımızın bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmaktadır.

Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalımızın bilgisayar sistemlerinin durması nedeniyle maruz kalacağı iş durması zararları poliçemizdeki “İş Durması” teminatı kapsamında poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilecektir.

Sigortalımızın fidye ödemesi yapmazsa bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yok edileceği veya tahrip edileceği tehdidiyle talep edilen fidye ödemeleri poliçemizde belirtilen limit çerçevesinde karşılanan bir diğer teminattır.

Sigortalımızın korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri ile bu taleplere ilişkin sigortalımızın maruz kalacağı çeşitli masraflar da bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları başlıkları altında poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamındadır.