Yönetici Sorumluluk

               Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlıolarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

               TTK 369 /1. ve 2. madde: Yöneticilere mal varlığı ile sınırsız sorumluluk yüklemektedir.Limited Şirketlerde Müdür sıfatı ile görev yapan şirket ortaklarının, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkete karşı özen veya sadakat yükümlüğünü yerine getirmemesi, basiretli tacir gibi davranmaması hata veya ihmali sebep taleplerinden kaynaklanan zararlar karşılanmaktadır.

               Yönetici sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin ve ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin hatalı davranışları yüzünden ortaya çıkacak zararlar içindir.  Yapılacak tazminat talepleri; hissedarlardan, ortaklardan, alacaklılardan, yatırımcılardan, rakip firmalardan, müşterilerden, şirket çalışanlarından, resmi kuruluşlardan ve bankalardan gelebilir.

               Yöneticilerin, yöneticilik vasfı ile görevlerini ifa ederken yaptığı kusur, hata, ihmal, ihlaller sebebiyle bir üçüncü şahsın zarara uğraması ve bu zararın yöneticilerden talep edilmesi halinde yöneticilerin maruz kalacağı tazminat ve savunma giderlerini karşılayan bir teminattır.

               Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler vs. gibi kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklılar için teminat verilmektedir.

               Sigorta ettirenin Türkiye’deki risklerine değil, Türkiye dışındaki lokasyonlarındaki risklerine de söz konusu ülkelerde geçerli kanun ve mevzuatlara uygun olarak sağlayacağı uluslararası sigorta çözümlü poliçeleri almak lazımdır.

               Yönetici Sorumluluk Sigorta Hususları;

               Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden;

Alacaklılar
Rakip Firmalar
Müşteriler
Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar)
Şirket Çalışanları
Tasfiye Memurları tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları,
Resmi makamlardan gelen talepler ( SPK , GümrükMüş.vs )
İş kazaları nedeni ile yöneticiler aleyhine başlatılan cezai soruşturma ve davalar,
Çalışanlar tarafından yöneltilen mobbing iddiasına dayalı talepler
Yolsuzluk iddiasına dayalı talepler
İstihdam Uygulamaları İhlalinden kaynaklanan manevi tazminat talepleri
Hissedar tarafından şirket adına başlatılan soruşturmalar
İdari para cezaları
Kurumlar vergisi için kişisel sorumluluk

HASAR İHBAR SÜRECİ:
HASARDA 0850 515 0850 TELEFONUMUZDAN ARAYIN,  YARDIMCI OLALIM.