Finansal Kayıp

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

Sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı elemanları vasıtasıyla işyeri, banka, müşteri veya müesseseler arasında taşıtacağı para ile ölçülebilen kıymetlerin bu yerlere teslimine kadar ki süreyi kapsamak üzere; üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle gaspı veya hırsızlığı; nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması neticesinde meydana gelebilecek kayıp ve hırsızlığı teminat altına alınır.

 Kötü Niyetli Finansal Kayıp

Herhangi bir personelin tek başına veya başkaları ile birlikte hareket ederek gerçekleştirdiği dolandırıcılık veya sahtekârlık sonucu oluşan zarar

Bilgisayar ile yapılan dolandırıcılık veya fon transferi dolandırıcılığı sonucu oluşan finansal kayıplar

Gerçek bir kıymetli evrakın taklidi ile aldatılması sonucu sigortalının uğradığı finansal kayıplar

Herhangi bir kişi tarafından yetkisiz olarak ve aldatma niyeti ile gerçek bir kişiye ait elle atılan imzasının kopyası sonucu oluşan finansal kayıplar

Alınan çekte sahtecilik dahil olmak üzere, sigortalımız olan şirketin itimat ettiği herhangi bir para, veya para ile ilgili bir talimatta sahtecilik veya tahrifat sonucu oluşan finansal kayıplar

Sigortalımız olan şirketin, herhangi bir mevduat (cari veya tasarruf) hesabı tuttuğu bir bankadaki hesabına herhangi bir tutarın ödenmesi için şirkete  ait herhangi bir çek veya benzer yazılı talimatla sahtecilik veya tahrifat sonucu oluşan finansal kayıplar İş maksadı için şirkete veya şirketin  herhangi bir personeline düzenlenmiş ve  aynı zamanda  şirkete ait olan  bankamatik veya kredi kartının, dolandırıcılık amacıyla kullanımı sonucu oluşan finansal kayıplar

Herhangi bir banka tarafından keşideli veya herhangi bir şirket tarafından kendisine keşideli herhangi bir çekte, senette veya sigortalımız olan şirketin satılan ve teslim edilen maddi varlık veya verilen hizmetler için ödemeye ilişkin çekte veya yazılı emirde veya talimatta tahrifat sonucu oluşan finansal kayıplar ( Sigortalı şirketin poliçede belirtilen muafiyete ek olarak zararın %20’sine katılması gerekmektedir.)