Mülkiyet Sigortası

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

Gayrimenkul alırken, proje yaparken kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?

Güvensizliğe neden olan;

Mülkiyetle ilgili bir dava,

Tapu kayıtlarındaki kısıtlayıcı bir şerh,

İmar planlarına ilişkin bir çekince,

Yasal izinlere, kira, üst hakkı gibi haklara ilişkin kaygı duyulan hususlar vb.

Durumlar olabilir ve bunların sonucunda ise;

Gayrimenkule ilişkin mülkiyeti kaybetmeniz, gayrimenkulünüzün değerinin düşmesi,

Gayrimenkulünüzün satılabilirliğinin azalması, dava masrafları ve yüksek avukatlık ücretleri,

gibi sonuçları doğurabilir.

Ancak MÜLKİYET SİGORTANIZ VARSA! Bunları YAŞAMAZSINIZ!!!

Bir kez düzenlenen ve yenileme şartı olmayan Mülkiyet Sigortası ile yukarıdaki benzer sebepler sonucu gayrimenkule ilişkin mülkiyetinizi kaybetmeniz, gayrimenkulünüzün değerinin düşmesi ya da satılabilirliğinin azalması risklerine karşı KORUMA SAĞLAYABİLİRSİNİZ. Üstelik bu süreçte ortaya çıkabilecek mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinden de kurtulabilirsiniz.

Bir yatırımcı olarak satın almayı düşündüğünüz Mülkiyete ilişkin bir sorunla karşılaştığınızda ne yaparsınız?

Projeden ya da gayrimenkulü satın almaktan vazgeçersiniz,

Satıcının ya da arsa sahibinin sorunları çözmesi için projeyi ya da işlemi ertelersiniz,

Riski kendi üzerinize alıp satın almayı tamamlar ve/veya projeye başlarsınız,

Karşı taraftan riskin parasal karşılığı tutarında teminat alır ve/veya indirim istersiniz.

İşte Mülkiyet Sigortası bu noktada Size alternatifi olmayan çözümler sunar:BİLİNEN VE BELİRLENEN RİSKLERİNİZİ İNCELER ve TEMİNAT ALTINA ALIR.

Tapu kayıtlarında bir dizi takyidatlar olan gayrimenkulün satışında, satıcının garanti ve taahhütler vermemesi sebebi ile alıcının karşılaşabileceği zararları,

Orman alanı problemleri olan bir bölgedeki geliştiricinin proje alanının orman alanında olma ihtimali dolayısıyla karşılaşabileceği mülkiyet iptali riskini,

Vergi istisnasına sahip bir fonun gayrimenkulüne ilişkin sonradan çıkabilecek vergi cezaları riskleri…

Gibi durumlar yıllardır Avrupa’da olduğu gibi, artık Türkiye’de de sigortalanmaktadır.