Kişisel Sorumluluk Sigortası

               Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesi özetle “gerek kasten gerekse ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına zarar veren kişi o zararı ödemek zorundadır” der.

                Siz, aile bireyleri ve ev hizmetlerinde çalıştırdığınız kişiler; üçüncü şahıslara karşı, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alınırsınız. Tamir ve onarım için eve gelecek kişilere karşıda güvence sağlamaktadır.

Kişisel sorumluluk sigortasının kapsamı şu şekildedir:

 • Kaza, sigorta poliçesi süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişiler ölüm, yaralanma veya sağlıklarını kaybetme şeklinde bir zarara uğramış olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişilerin mal varlıklarında maddi zararlar meydana gelmiş olmalıdır.

Kişisel sorumluluk sigortası aşağıdaki durumları kapsam dışında tutmaktadır:

 • Bilerek, kasten yapılan olaylar sonucu ortaya çıkan zarar talepleri
 • Meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Sigorta ettirene vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigorta ettirenin eşi, çocukları, evlatlıkları, kendisi ile birlikte oturan kardeşleri, damatları, gelinleri ve bakımlarını sağladığı diğer akrabaları tarafından yapılan talepler
 • Sigorta ettiren bir şirket ise, bu şirketin sınırsız sorumlu ortakları ile bu kişilerin aile fertleri tarafından yapılan talepler
 • Üçüncü kişilere ait olan ve sigorta ettirene koruma, nakil, tamir veya işlenmek üzere bırakılan malların uğrayacağı zararlar

Riskler:

 1. Evinizin balkonundan bir saksı düşüp komşularınıza, yoldan geçenlere veya park halinde bir araca zarar verebilir…
 2. Evinizde ev hizmetlerini yapan yardımcınız misafirinizin üzerine bir şey dökebilir…
 3. Evinizde yapılan boya sırasında, size ait merdiven kırılabilir ve boyacınız yaralanabilir…
 4. Siz alışveriş sırasında, süpermarkette zarara sebebiyet verebilirsiniz… Çocuğunuz top oynarken komşunuzun camını kırabilir…
 5. Evinizde beslediğiniz evcil hayvan komşularınıza veya misafirlerinize zarar verebilir…
 6. Bisiklet-Motorsiklet ile dolaşırken bir başkasına istemeden çarpar ve zarar verebilirsiniz…
 7. Amatör nitelikli sportif aktivitelerde, antrenman ve yarışlarda katılımcı olarak diğer sporculara istemeden zarar verebilirsiniz…