Hizmetlerimiz

Risk Yönetimi

Bizden riskleri yönetmemiz istendiğinde, öncelikle risklerin tanımlanması, ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve kontrol altına alınması sağlanır.Ardından fiziksel ve finansal değerlendirmeler yapılarak maksimum seviyede risk yönetimi sistemi belirlenir. Şirketin ve yönetimin karşılaşabileceği riskleri ve doğabilecek sonuçları göz önüne alınarak ölçülü karar vermelerine yardımcı olunur. Şirketler bizimle zorlu risklerini ortaya çıkarmak, görülmeyen riskleri öngörmek ve fırsatları ortaya çıkarmak için çalışırlar. Çünkü her fırsat aynı zamanda risk demektir. Görevimiz müşterilerimizin riskini sorumluluk olmaktan çıkartıp avantaj haline getirmek ve fırsatları görerek başka şekilde başarılamayacak işleri başarmalarına yardımcı olmaktır.

Hasar Yönetimi

Sigorta teminatı satın alan herkes kendi sigortacısı veya danışmanından yüksek kalitede hasar hizmetleri almayı bekler. Bu süreçte maliyetlerin kısılması ve ardından verimi artırmak gerekmektedir. Bu süreçte stratejik iş yönetimi ve dosya incelemelerinin hızlandırılması hizmetlerimiz kesintisiz olarak tarafımızdan sunulmaktadır.

Bu kayıptan sonra işletmeyi toparlayıp tekrar faaliyete geçirmek ve zararları tazmin etmek temek bir öneme sahiptir. Hasar konusunda sizin adınıza mümkün olan en iyi koşulları elde etmek üzere sigortacılara müzakere yapılabilecek, hasar ile ilgili bütün hususları koordine edebilecek, yönetebilecek ve ayrıca nakit akışınızı markanızı ve itibarınızı korumanızda size yardım edebilecek uzmanlardan oluşan bir takıma sahibiz.

Hasar sonrası analizleri konusunda ise

Hasara ilişkin unsurları ve nedenlerini anlamak, bundan sonra karşılaşabileceğiniz olası kayıpların sayısını ve büyüklüğünü azaltmak için gereken tedbirleri almanıza destek oluyor ve önerilerimizle birlikte risk eylem planlarımızı hazırlamanıza da yardımcı oluyoruz. Gerekirse çalışanlarımıza yönelik bu konuda bir eğitim de düzenleyerek risk farkındalıkları konusunda bilgilendiriyoruz.

Mesleki sorumluluk (finansal) sigortaları konusunda mesleğe özel hasar danışmanlığı ise uzmanlarımız tarafından ön hizmet olarak başlatılmakta büyük tutarlı hasarlarda ön ödemeli finansman desteğinin yapılması da sağlanmaktadır.

Proje hizmeti

Hangi sektöre ait olursa olsun yapmayı düşündüğünüz yeni projelerinizde, çalışmanıza, sektörünüze ve ihtiyaçlarınıza yönelik proje poliçeler tarafımızdan başarıyla oluşturulmaktadır. Bugüne kadar Wording çalışmalarına sağladığımız katkılar ile birçok müşterimizin pazarlama stratejisine ve ihtiyacına paralel olarak hazırlanan sigorta ürünleri ile Türkiye sigorta sektöründe birçok İLKLERE de imza atılmıştır. Siz isteyin biz projelendirelim.