Gayrimenkul Değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

Gayrimenkul değerleme mesleki sorumluluk sigortası, Sigortacı, sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

Poliçe başladığı tarihten itibaren 1 yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerden olan riskler teminat kapsamına alınmaktadır.Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 3 sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altındadır