Kefalet sigortası

Kefalet  Sigortası

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

Sigorta Şirketi bu poliçe ile yapılan  ticari sözleşmenin kefili olarak;  Borçlunun sözleşmesel ya da yasal bir yükümlülüğü yerine getireceğini Alacaklıya garanti eder.

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle; kamu ihalelerine  katılırken banka teminat mektubu yerine Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Kefalet Sigortasında sigorta şirketi, borçlunun zararlarını ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya düzenlediği kefalet senedi bedeli kadar kefil olmaktadır.

Kefalet Sigortasının Özellikleri

 • Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden sigorta türüdür.
 • Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
 • Kefalet sigortası, banka teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
 • Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için avantaj sağlamaktadır.
 • Kefalet Senedi almak şirketler, birkansigorta@hotmail.com adresinden kefalet sigortası başvurusunu talep edebilir.
 • Kefalet Sigortası başvurusunda bulunan şirketten gerekli bilgiler (bilanço, gelir tablosu vb.) istenir.
 • Gerçekleştirilen finansal incelemelerden sonra talebi olumlu değerlendirilen şirket ile gerekli poliçe ve sözleşmeleri düzenlenir.
 • Talebi onaylandıktan sonra lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenlenir.

Sık Sorulan Sorular

 • Kefalet Sigortası Banka Teminat Mektubu Yerine Kullanılabilir Mi?

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile birebir aynı özelliklere sahip olup kefalet sigortası kamu ihalelerinde banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

 • Hangi Şirketler Kefalet Sigortası Düzenleyebilir Mi?

Kefalet sigortası düzenleme ruhsatı alan şirketler, bu branşta faaliyet göstermektedir.

 • Kefalet Sigortasının Avantajı Nedir?

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte bankadan     kullanılan mektuplar sigortalının kredi limitlerinde daralmaya sebep olmaktadır. Teminat mektubu yerine kefalet sigortası ile birlikte kefalet senedi düzenlendiğinde ise firmanın kredi limitleri etkilenmeyip kredi kullanımına olanak sağlamaktadır

 • Kefalet Sigortası En Çok Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kefalet sigortası konusu ve kapsamı itibari ile banka teminat mektubu verilen veya kabul eden her alanda kullanılabilir. Fakat kamu kurumlarının kefalet senetlerini kabul etmeleri zorunlu olmasına rağmen teminatı kabul eden özel sektör ise kefalet senedini kabul etmek veya ret etmek kendi inisiyatifindedir.

 • Kefalet Sigortası Hangi İhalelerde Kullanılır?

Kefalet sigortası kamu ihale kanununa göre kamu tarafından açılan bütün ihalelerde kefalet senetleri teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

 • Kefalet Sigortası Nasıl Alınır?

Kefalet sigortası almak için acenteliğimizle irtibata geçmeniz ve gireceğiniz ihale ile ilgili bilgileri ne kadar teminat istediğinizi ve istenilen belgeleri paylaşmanız ilk aşamada yeterlidir.

İnceleme aşamasından sonra kefalet senedinin hangi şartlarda verilebileceği bilgisi sizinle paylaşılarak kabul etmeniz durumunda belge düzenlenmektedir.

 • Kefalet Sigortası İçin Hangi Belgeler İstenmektedir?

Başvuruda bulunan şirketlere kefalet sigortası ile ilgili istenen evraklar hakkında bilgilendirme yapılır.

 • Kefalet Sigortası İçin Hangi Teminatlar Alınabilir?

Kefalet senedi talep eden firmaların finansal analizleri gerçekleştirildikten sonra firmanın analiz sonucuna göre senet, çek , ipotek, araç rehinleri gibi teminatlar karşılığında kefalet senedi verebilmektedir.

 • Kefalet Sigortasının Maliyeti Nedir?

Kefalet sigortası maliyeti, kefalet senedi düzenlenirken sigortalıdan alınan primler ve gereken durumlarda finansal analiz, ipotek ve rehin için alınan masraflarıdır.

Kefalet senedi düzenlerken sadece mektup vadesi kadar sigorta pirimi alınmaktadır.

 • Kefalet Sigortası Ücretleri Nasıl Ödenir?

Kefalet sigortası primleri kefaletin vadesi ve kefalet tutarına göre hesaplanıp kredi kartından  tahsil edilir.