Sıkça Sorulan Sorular

Smmm mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin konusu?

          Sigortalı Mali Müşavir’in mesleki faaliyetini ifa ederken yaptığı hatalı, Kusurlu fiillerinden dolayı mükellef adına ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen, İdari Para Cezaları, Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük cezaları, Vergi Ziyai Cezası, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık zammı değerlendirmeye alınır. Kanunen Mali Müşavirin sorumluluğunda olan işlerden dolayı mükellefe gelen cezaları kapsadığı için mükellefin  kendi hatasından ileri gelen zarar talepleri karşılanmaz. Mali Müşavire kesilen müteselsil sorumluluk cezaları da poliçe limiti dahilinde teminat kapsamındadır.

Smmm meslek sigorta poliçesi bittikten sonra gelen cezalar ?

 • Talep esaslı poliçelerde ödeme yapılmaz. Çünkü ceza geldiğinde yürürlükte olan yaşayan bir poliçenin olması gereklidir. Dolayısı ile poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
 • Olay esaslı poliçelerde ise poliçe devam etmese bile poliçenin var olduğu dönemlerin cezalarına ödeme yapılır. 

Smmm mesleki sorumluluk poliçeleri, geçmişi korur mu ?

 • Olay esaslı poliçeler; Poliçe yürürlükte iken, yapılan hatalı eylemler ilgili olarak, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini sözleşme döneminin sona ermesini takip eden 5 yıl içerisinde bildirebilmektedir.
 • Talep esaslı poliçeler; Evet. Poliçelerimizde Geriye yürürlük geçmiş 5 yıldır. Farkında olunan, bilinen hatalardan doğan cezalar poliçe süresinde tebliğ edilmiş olsa bile teminat dışıdır. Sigortacılığın farkındalık ilkesine bağlı olarak.

Mesleki sorumluluk poliçelerinde, ihbar  süreleri ?

 • Olay esaslı poliçelerde ihbar süresi;

           Poliçenin aralıksız yenilenmesi halinde, yenilenen son poliçenin vade bitim tarihinden sonraki 5 yıl esas süre olarak kabul edilecektir. Her yıl poliçe yenilemesinde, geçmiş geriye dönük 1. yıl silinmektedir. Önceki en ilk olan yıl poliçesinin yürürlüğü ortadan kalkmaktadır. 

    b) Teminat esaslı poliçelerde ihbar süresi;

         Poliçenin aralıksız yenilenme durumunda geriye yürürlük tarihiniz ilk sisteme giriş tarihinizden 5 yıl öncesidir. Diyelim 27/02/2019 da poliçe satın alarak sisteme girdiniz. Geriye yürürlük tarihiniz 27/02/2014 dür. Poliçeniz 2020 de yenilendi geriye yürürlük tarihiniz yine 27/02/2014 dür.2024 yılına kadar geriye yürürlüğünüz 27/02/2014 dür.2025 de yeniletirken geriye yürürlüğünüz 27/02/2015 olur. Bu da sizi geçmişten gelecek SGK hasarlarına karşı korumaya devam ediyor demektir.

MUAFİYETLER ? 

 • Olay esaslı Sigortalarda;

           Poliçede uygulanacak muafiyet tutarı her bir hasarda en az 250 TL olmak üzere hasarın %10’u; aynı poliçe dönemi içerisinde üçüncü ve sonraki her bir ihbar içinse asgari 500 / 1.000 TL olmak üzere hasarın %10’udur der ya da asgari 750 TL olmak kaydıyla hasarın %10 u uygulanacak derler. Yani 50.000 TL lik bir hasarınız çıktığında 5000 TL muafiyet kesilir, 20.000 TL hasar çıktığında ise 2000 TL kesilerek ödenir demektir.

 • Talep esaslı sigortalarda;

           Sabit muafiyet uygulanır. Yani hasarınız ne kadar olursa olsun poliçenizde yazılan muafiyet bedeli kesilir.

HASAR EVRAKLARI ?

 • Olay esaslı sigortalarda;

SGK işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden veya hiç verilmemesinden kaynaklanan zararları da temin eder. SGK işlemlerine dair tazminat talepleri ancak sigortalı ile mükellefi arasında yapılan TÜRMOB sözleşmesinde SGK işlemlerinin sigortalı tarafından yürütüleceğinin açıkça belirtilmiş olması kaydıyla poliçe kapsamında değerlendirilebilecektir.

 • Talep esaslı sigortalarda ;

Serbest Meslek Makbuzu (hasarla ilgili ay / yıl) talep edilmektedir. Müşterilerimizin hasarını hızlı sonuçlandırabilmek için bu yol izlenmektedir.

Olay ve talep esaslı poliçelerde kloz farklılıkları ?

 • Talep esaslı poliçelerde 3 yıl poliçe alıp hasarsız devam etmesi halinde, 4.yılda ya da daha sonraki yılllar da işi bırakma ya da emeklilik durumunuzda son poliçenizdeki primle 5 yıl daha UZATIMLI POLİÇE  yapılmaktadır. 
 • Talep esaslı poliçelerde savunma masrafları, alınan teminatın tamamına kadar karşılanmakta iken, olay esaslı poliçelerde ise teminatın %10 ile sınırlıdır.
 • Smmm meslek poliçelerinde, hasar tazminatları için beyanlar esastır.

Mesleki sorumluluk sigorta primleri ne kadar ?

                  Web sayfamızda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız denetçilik ve avukat gibi mesleki sorumluluk sigorta poliçeleri detaylı olarak anlatılmış olup, alınan teminat rakamlarına göre primleri değişkenlik göstermektedir.

Muafiyetsiz mesleki sorumluluk sigortası var mı ?

                 Mesleki sorumluk sigorta poliçelerinde muafiyet bulunmaktadır. Ancak muafiyetsiz mesleki sorumluluk poliçe çalışmalarının, var olduğunu belirtmek isteriz. 

Mesleki sorumluluk sigortasında hasar kaç günde alınır ?

                 Talebe konu hasarın içeriğine göre hazırlanan,  talep evrakların tam olarak iletilmesi sonrasında 7 iş günü içerisinde, eksiklerinizin olması durumunda eksiklerin talep edilmesi v.s. dosyanızın  olumlu veya olumsuz sonuçlanması kararı 15 iş günü içerisinde verilmekte ve dosya kapatılmaktadır.

BA-BS forumları/Sgk bildirge vs. gibi verilmesi unutulan konular teminat kapsamında mıdır ?  

 • Talep esaslı poliçeler; Farkında olunan, bilinen cezalar poliçe kapsamına girmez. Cezaların tebliği poliçe yaptırdıktan sonra gelmiş olsa dahi ödeme yapılmaz. 
 • Olay  esaslı poliçeler; Unutma işlemleri poliçe dönemi içinde ise, teminat kapsamındadır.

Talep esaslı poliçelerde, uzatılan bildirim süresi nedir ?

             Uzatılan Bildirim Süresi; Sigortacı’ nın poliçeyi yenilememesi durumunda Sigorta Ettiren bu yenilemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 30 gün içinde, herhangi bir Talep’i Sigortacı’ ya ihbar etmek hakkına sahiptir. 

             Sigortalı tarafından prim ödenmemesi, teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim suresi uygulanmayacaktır. 

              Ayrıca, SİGORTALI tarafından poliçenin yenilenmemesi halinde bu süre İŞLEMEZ.

Sigortalı mali müşavir adına, kesilen cezalar ödenir mi ?

               Hayır ödenmez. Mesleki sorumluluk sigortası 3.ŞAHIS ZARARLARI nı karşılayan bir poliçedir. 1.derece aile yakınlarına(anne, baba, eş, çocuk)ait şirketler, Sorumluluk Sigortaları kapsamında kanunen 3. ŞAHIS sayılamadıklarından dolayı, poliçenin teminatından yararlanamazlar. Direk sigortalı adına gelen idari para cezaları da kapsam dışıdır. Çünkü bu poliçe sigortalıya geleni değil, sigortalının hatasından mükellefine gelen cezaları öder. 

İş kaza bildirge cezaları, teminat kapsamında mıdır ?

               İş kazası  bildirgesinin zamanında verilmemesi yada hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar, poliçe kapsamı DIŞINDADIR.

Defter ve belgelerin ilgili kurumlara zamanında ibraz edilmemesi ?

               3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince defter ve belgeleri saklama ve ibraz yükümlülüğü,  mükellef firması sorumluluğundadır. 

               Resmi Kurumlar tarafından, mükellef şahıs/firmalardan talep edilen belge/evrakların zamanında iletilmemesi ile ilgili talepler mükellef/firma sorumluluğunda olması sebebi ile poliçe teminatı kapsamında DEĞİLDİR.

Talep esaslı poliçelerde hasarsızlık indirimi var mıdır?

              Hayır, hasarsızlık indirimi uygulaması bulunmamaktadır. Yenilemelerde zam yapılmadığından, hasarsızlık indirimi uygulaması yoktur. Hasar alınmadığı sürece her yıl aynı prim ve muafiyetle yenilenir. 

              Hasar dosyası açıldığında hasar red edilse ya da hasardan feragat dahi edilse hasarlı müşteri portföyüne girilir ve hasarlı yenileme primi alınır. 

Smmm poliçesi satın alırken, dikkat edilmesi gereken hususlar ?

 • En önemli konu acente seçiminizdir. Sizin mesleğinizi ve karşılaşabileceğiniz risklerinizi bilen, en kapsamlı poliçeyi detaylarıyla sunan bir acenteyle çalışmak, hasar zamanında size büyük rahatlık sunar. Hasarınız olduğu zaman şirket hasar ihbar hattını aramadan önce mutlaka acenteniz ile görüşmeniz sizin lehinize olur. Direkt hasar dosyası açtırdığınızda dosyanız ret olabilir, muafiyet altı kalabilir ya da alacağınız meblağa değmeyecek şekilde yenileme priminiz artacak olabilir.
 • Mesleki Sorumluluk Sigorta kapsamı dışında olan durumları mutlaka öğreniniz.

Sorumluluk sigorta hasarlarında, dikkat edilmesi gerekenler ?

           Mesleki Sorumluluk Sigorta Kapsamı na giren bir hasar geldiğinde önce acenteniz ile görüşmeli hasar dosyası açtırmaya karar verdiğinizde de yasal indirimden faydalanmalısınız.

           Tek istisna, ilanen cezanın tebliğ edilmesidir. Bu durum, poliçeye mesleki hata olarak konu edilmemektedir. Yasal süreler içerisinde indirime gidilememesi durumunda, poliçedeki kloz uyarınca indirimli ceza miktarı üzerinden işlem yapılacaktır.

           SGK işe giriş-çıkış hasarlarında, işe giriş çıkış  bilgi ve teminatları mükelleften, mutlaka faks, mail ya da whatsaap ortamında istenmelidir.

          Hasar ihbar hattımız Whatsapp 0532 277 43 76 dır.  Hasar ihbar edildikten sonra, tarafınıza hasar servisimizden istenilen belgelerin listesi size mail gelir. Siz istenen beyan ve evrakları, hasar servisimize mail atarsınız. En kısa sürede dosyanız sonuçlanır.

E-tebligat zorunluluğuna uymayanlara, kesilen cezalar ? 

            7103 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, VUK’un mükerrer 355. maddesine yeni bir hüküm eklenmiştir. Elektronik tebligat sistemi ile getirilen yükümlülüklere uymayanlara kesilen özel usulsüzlük cezaları (birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1.000 TL, ikinci sınıf tüccarlar ve basit usul için 500 TL) ceza teminat kapsamındadır.

Destek almak için WhatsApp yolu ile iletişim kurunuz.