Sorumluluk Sigortaları

Mesleklerini yapan insanlar ve işyeri sahipleri, yaptıkları faaliyetler yüzünden ortaya çıkan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda, üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar verirse, bunun sonuçlarından sorumludur. Her ne şekilde doğmuş olursa olsun sorumluluk sigortaları bu zararları güvence altına alan bir sigorta çeşitleridir. Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir.
Sorumluluk Sigortaları 2 Grupda Toplanır
 1. Mesleki sorumluluk sigortaları
 2. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

1. Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve değişen diğer mevzuat hükümleri ile birlikte profesyoneller, müşterilerinin çıkarlarını daha çok gözetmek adına, faaliyetlerinin neden olacağı sonuçlardan endişe duymadan çalışmak zorundadırlar. Bu amaçla sigorta şirketleri çeşitli meslek grupları için mesleki sorumluluk sigortaları geliştirmişlerdir. Avukatlar, muhasebeciler, mimarlar, mühendisler, teknoloji şirketleri, acenteler ve broker’lar gibi sigorta aracılarının, mesleklerini yaparlarken hatalı davranışları, kararları ya da ihmalleri ile neden oldukları zararlar, mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmaktadır. Eğer poliçede aksine hüküm bulunmuyorsa, mesleki sorumluluk sigortası genel şartları aşağıda sayılan halleri de kapsam dışında kabul etmektedir:
 • Elektronik ortamda saklanabilir her türlü belgenin kaybı veya imha edilmesi
 • Ülke sınırları dışında bir mahkemede açılan tazminat davaları
 • Ticaret unvanı, marka ihlallerinden kaynaklanan tazminatlar
 • Mesleki faaliyet sırasında eş, çocuklar, anne, baba ve kardeşine karşı doğan tazminatlar
 • Özel bir anlaşmaya dayanan ve meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Manevi tazminat talepleri
 • İdari ve adli para cezaları ve benzeri cezai şartlar
 • Meslek sahibinin iflasına bağlı olarak ortaya çıkacak zararlar
 • Meslek sahibinin aleyhine ceza takibatı yapıldığında, bütün masraflar
İşte bu şekilde, mesleki sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, meslek sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

2. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
Bazı faaliyet alanlarında, sorumluluk sigortalarının yaptırılması yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuş olup, bazı çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası.
 • Denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası.
 • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası.
 • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası.
 • Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası.
 • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası.
 • Çevre kirliliği sigortası
Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu sigortaların hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.